You can do everything!!!

Cuộc sống là một hành trình. Lắng nghe chuyện của mình, thêm tự tin để trải nghiệm nào.


Carl Gustav Jung


Nửa đời trước của bạn có lẽ thuộc về người khác, hoặc sống trong suy nghĩ của người khác. Vậy thì nửa đời còn lại, hãy trả lại nó cho chính mình, hãy đi theo tiếng nói bên trong của mình.