May 2018

15/05/2018

Những cuốn sách dành cho bạn trẻ

Books
10/05/2018

[TIPS] Công thức trả lời Speaking Part 1 – Mirror

“Bí kíp” trả lời Speaking part 1, đó là trả lời ngắn gọn với 2 câu: Câu 1: Trả lời trực tiếp câu hỏi (give a […]
10/05/2018

Một số cụm từ chủ đề FOOD

To have a balanced diet: Có một chế độ ăn uống cân bằng Ex: You must have a balanced diet to have a sexy body
10/05/2018

[Tips – Speaking P.1] Mẫu mở đầu câu trả lời

Đối với IELTS Speaking Part 1, sẽ thật nhàm chán nếu bạn không thêm thắt một chút cho câu trả lời thêm phần “quyến rũ”. Không […]
10/05/2018

Sự tự học

Experience
09/05/2018

Lá thư của Holly Butcher …

Buổi sáng đầu tuần của bạn ra sao? Sáng nay khi mình đọc được lá thư của Holly Butcher viết trước khi chị qua đời vì […]