November 2018

21/11/2018

#31 Review Book: Quý cô tối gỉan – Alex Tú

Lại thêm một cuốn sách về Lối sống tối giản khác đã được nghiền ngẫm. Thực lòng mà nói hiện tại mình khá quan tâm đến […]
18/11/2018

#30 Review Book: Cứ bay rồi sẽ cao (Nguyễn Phi Vân – Nguyễn Tuấn Quỳnh)

Vậy là tính ra cũng thật là lâu mình không đọc thêm quyển sách mời từ khi tập trung vào việc ôn thi. Mới tuần trước […]