December 3, 2018

03/12/2018

#32 – Review Book: 90 – 20 – 30: 90 bài học về ý tưởng và câu chữ – Huỳnh Vĩnh Sơn

Một cuốn sách hay về câu chữ kết thúc cho tháng 11 đầy bão tố nhưng vì do lười nên nó sẽ là mở đầu của […]