December 18, 2018

18/12/2018

#35 – Review Book: Rồi một ngày cuộc sống hoá hư vô – Hideki Suzuki

Con người là sinh vật đáng thương, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, chúng ta dành cả cuộc đời mình để gào thét trong […]