Khoảng thời gian này năm trước mình đang phải lo tài chính để chuẩn bị đi học lại. Và rồi vào khoảng thời gian này năm nay, mình lại trong quá trình chuẩn bị đám cưới cho em gái. Với những quá trình làm việc thực tế như vậy, bản thân mình hiểu được sự quan trọng rõ rệt khi lập một kế hoạch tài chính chi tiêu và những[…]