Annie Ng

06/01/2018

Lan man chiều thứ 7

Kì lạ là dạo này tôi cảm thấy rất thích viết lách. Thực sự mà nói thì tôi viết dài vẫn chưa thật sự tốt, những […]
05/01/2018

#6 – Review Book: “Đọc vị bất kỳ ai” – Cuốn sách đọc không chỉ tránh bị lừa mà còn để hiểu hơn cho bản thân mình

Booka
02/01/2018

Khai blog đầu năm 2018

Somethings
26/12/2017

Look back my phone

Sáng nay khi đang ngồi bàn với cô bạn về việc đổi điện thoại. Tôi chợt nhìn lại hình như 3 hoặc 4 năm rồi tôi […]
09/12/2017

Ai rồi cũng sẽ say nắng

Somethings
13/11/2017

Thể dục và tinh thần

Experience
09/11/2017

Sổ tay “toàn thư”

Somethings
31/10/2017

Phụ nữ ấy cần có cả tự trọng cho bản thân nữa! 

Dù đúng dù sai, làm tiểu tam bước vào gia đình người khác là một tội ác! Phụ nữ ấy cần có cả tự trọng cho […]
23/10/2017

Cho buổi sáng đầu tuần làm biếng

Sáng thứ hai đầu tuần bỗng cảm thấy sao mình muốn học muốn làm đủ thứ thế này. Cảm thấy rằng quỷ thời gian của mình […]