Sáng nay vô tình xem được clip trên Youtube về tổng kết 1 thập kỉ 2009 – 2019, vậy nên mình cũng muốn nhìn lại chặng đường bản thân đã đi qua, có thể đó không phải là to lớn nhưng với bản thân mỗi người đó là một chặng đường dài. -Năm 2009 Ở năm 2009, mình đã đạt được “Hạng nhì – Học sinh giỏi văn THCS cấp[…]

1. To swarm/ be thronged with tourists: chật ních khách du lịchExample: At weekends, London, in particular, is swarming with tourists, and certain areas of the city such as Oxford Street and Covent Garden are thronged with visitors. 2. To experience phenomenal growth: trải qua một hiện tượng tăng trưởngExample: In recent decades, there has been a substantial diversification in international tourism destinations, and many developing countries have experienced phenomenal[…]