Học DUELI là khoá học tiếng anh dành cho các bạn không có đủ điểm đầu vào tại các tường đại học, cao đẳng tại Úc. Khoá học DUELI Bạn  có 2 hình thức để quyết định thời gian học tiếng anh là thông qua 2 hình thức: Làm bài test đầu vào tiếng anh của trường, hình thức là một bài essay giống với bài thi IELTS. Bạn sẽ[…]