Skip to content Skip to footer

Tùy duyên là…

Tùy duyên là…
Là cần phải đủ duyên mà thôi!

Trong những cuốn sách gần đây tôi đọc “Không diệt, không sinh đừng sợ hãi”, tôi đã thấm nhuần được 2 chữ “Tùy Duyên”

Cũng giống như đám mây, chúng cần sinh ra từ đâu bởi chúng vẫn luôn hiện hữu sẵn có từ nước, từ biển, từ sông, từ đất, từ ánh nắng, từ gió, từ mặt trời … nhưng chỉ khi đủ duyên thì ta mới nhận thấy đó là mây… và khi nó trở thành cơn mưa, rơi xuống, thì mây vẫn ở đó chỉ là chúng đã chuyển đổi sang một hình thái khác, mà khi chúng ta chịu nhìn sâu một chút sẽ nhận ra… Đám mây ấy lại vòng quay một vòng vẫn lại là mây, nhưng đám mây đó không phải là đám mây cũ, cũng chẳng phải là đám mây mới, chỉ là chưa đủ duyên chúng ẩn mình đi, đợi khi có đủ duyên thì chúng sẽ hiện ra…

Giống như khi ta nghe radio vậy, vốn dĩ những chương trình, những ca khúc đã sẵn có ở đó, nhưng do ta chưa đủ duyên nên không có cơ hội để lắng nghe chúng… chúng vẫn ở đó, vẫn có những nội dung cụ thể ở đó, chỉ vì chữ duyên mà ta đi qua nhau

Những trang sách đi qua để lại nhiều thấm nhuần… phải chăng là buông bỏ, nhưng cũng không phải là buông bỏ chỉ là hiểu để thấm để vơi cho nhẹ lòng…

Buổi sáng cuối tuần, tâm thật thảnh thơi!

#annthings

Leave a comment

0.0/5