Skip to content Skip to footer

#42 – Review Book: Cuộc cách mạng Từ Bi – Đức Đạt-Lai Lạt-Ma & Sofia Strul-Rever

“Trí thông minh tuyệt vời cúa con người thay vì được sử dụng vào việc phục vụ, yêu thương và bảo vệ sự sống, thì bị lèo lái để huỷ diệt sự sống…”

Như bao trăn trở giống như bao người khác về những thay đổi của con người, của xã hội khác… Đại sư Đạt- Lai Lạt-Ma đã luông mong muốn có thể góp phần vào việc tiến hành một cuộc cách mạng từ bi. Cuộc cách mạng được đưa ra với mong muốn kêu gọi các bạn trẻ, những người chủ tương lai của thế giới.

Chắc hẳn, với nhiều bạn tìm tòi về Phật giáo nói chung, về tâm linh nói riêng không thể không biết đến Đại sư Đức Đạt-Lai Lạt-Ma, vị lãnh đạo tinh thần không chỉ của người dân Tây Tạng mà còn của toàn thế giới.

Bạn đang tò mò không biết trong cuốn sách nói về điều gì?

Bản thân mình cũng vậy! Và đó là nguyên nhân mình đã sở hữu nó.

Cuốn sách như chính tên nói đưa ra. Đây chính là “tâm thư” mà ngài Đại sư luôn mong muốn được thực hiện, muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo từ những thay đổi của thế giời. Người muốn kêu gọi mọi người mở lòng mình ra và giúp đỡ nhiều người khác, hãy phá vỡ đi sự thờ ơ của nhân loại.

Một vị đại sư với sự tín ngưỡng của bao người, lại vô cùng bình dị, ngày ngày thông qua những người ngài gặp gỡ, ngài đều muốn “đánh thức” được lòng từ bi của họ. Lòng từ bi nghe có vẻ cao xa nhưng xuất phát điểm của chúng lại ở tại chính bản thân ta.

Khi đọc một cuốn sách Phật giáo, bạn không chỉ tìm hiểu về tín ngưỡng, mà bạn còn có thêm cơ hội để được mở mang một tầm nhìn mới, một hiểu biết mới về thế giới.

Tu hành không có nghĩa là không học hỏi, không quan tâm về thế giới bên ngoài. Nếu bạn không tin bạn có thể tìm hiểu từ ngài Đạt Lai Lạt Ma Đại sư.

Leave a comment

0.0/5