Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sách tôn giáo

#42 – Review Book: Cuộc cách mạng Từ Bi – Đức Đạt-Lai Lạt-Ma & Sofia Strul-Rever

"Trí thông minh tuyệt vời cúa con người thay vì được sử dụng vào việc phục vụ, yêu thương và bảo vệ sự sống, thì bị lèo lái để huỷ diệt sự sống…" Như bao trăn trở giống như bao người khác về những thay đổi của con người, của xã hội khác... Đại sư Đạt-…

Read More

#37 – Review Book: Nghệ thuật thiết lập truyền thông – Thích Nhất Hạnh

Cuốn sách này có điểm là 9/10 đây. Lại có thêm một quyển sách nữa từ thầy Thích Nhất Hạnh đây, mình khá hài lòng với quyển sách mới này của thầy. Nếu bạn từng đọc sách của thầy Thích Nhất Hạnh bạn sẽ thấy nội dung của tất cả các cuốn sách của thầy đều…

Read More