12 chom sao

16/04/2021

#66 – Review book – Toàn thư chiêm tinh học nhập môn

Trong những trang cuối của cuốn sách đã nói rằng chúng ta đang ở ky nguyên Bảo Bình, vậy nó là gì? Trong kỷ nguyên này […]