Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: 5 cuốn sách yêu thích

5 cuốn sách yêu thích của năm 2020

Đến hẹn lại lên, hôm nay mình muốn tổng hợp lại 5 cuốn sách mà bản thân cực kỳ tâm đắc trong năm 2020. Mình phát hiện rằng mình đã dành khá nhiều thời gian để đọc nhiều đầu sách “khó”, và phần lớn là về “tâm lý”, cũng có nhiều quyển sách online mình đã lưu về máy nhưng cũng chưa có dịp đọc hoàn chỉnh, nhưng không sao biết đâu em ấy sẽ vào list của năm sau.

Read More