review book ho chieu xanh di quanh the gioi

09/09/2018

#27 Review Book : Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới

Mình thấy rằng những cuốn sách của Hộ Chiếu Xanh rất rất bổ ích, nó là nguồn cảm hứng vô tận và là nguồn động lực dành cho mọi người, có thể bạn chỉ là những học sinh đang ngồi trên ghế, hay ngay cả khi bạn đã đi làm -giống mình. Một lần nữa, đây là cuốn sách đánh thức những ước mơ của mình và thúc giục mình cần phải hành động ngay lập tức.