Nếu bạn làm trong lĩnh vực sale và marketing thì càng không nên bỏ qua quyển sách này đâu. Với mình đây là một trong những quyển sách rất đáng đồng tiền bát gạo, cả tỉ những thứ hay ho được đào mộ lên, mặc dù sẽ có những thứ bạn đã được đọc qua trên fb nhưng tin mình đi,quyển sách vẫn luôn có những giá trị thiết thực[…]