review nghe thuat quan ly tai chinh ca nhan

18/07/2021

#73 – Review book: NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – BRIAN TRACY

Khi đối diện với khủng hoảng, chúng ta đứng trước khó khăn, và từ đó đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc đời. Với […]