Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: review books

#52 – Review Books: Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời – Luke Sullivan, Sam Bennett

Thế là mình vừa ngốn xong một đầu sách về chuyên ngành Marketing nữa - "Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời" . Có một sự thật rằng sách chuyên ngành thường khó nuốt cùng tốn nhiều thời gian đọc dã man. Cả thanh xuân để đọc cuốn sách mà không dưới 3 lần…

Read More