review books

26/07/2019

#52 – Review Books: Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời – Luke Sullivan, Sam Bennett

Thế là mình vừa ngốn xong một đầu sách về chuyên ngành Marketing nữa – “Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời” . Có một […]