Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: review sách

#65 – Review Book: Diamond You – Tôi chọn là kim cương – La Khuê

Mở đầu tháng 2 bằng một cuốn sách khá thú vị "Diamond You - Tôi chọn là kim cương" của La Khuê, đây là một cuốn sách đưa ra những chỉ dẫn giúp bạn tập trung phát triển thương hiệu cá nhân. Mình đã ngỡ sẽ đọc lặp lại những kiến thức mình đã biết…

Read More

5 cuốn sách yêu thích của năm 2020

Đến hẹn lại lên, hôm nay mình muốn tổng hợp lại 5 cuốn sách mà bản thân cực kỳ tâm đắc trong năm 2020. Mình phát hiện rằng mình đã dành khá nhiều thời gian để đọc nhiều đầu sách “khó”, và phần lớn là về “tâm lý”, cũng có nhiều quyển sách online mình đã lưu về máy nhưng cũng chưa có dịp đọc hoàn chỉnh, nhưng không sao biết đâu em ấy sẽ vào list của năm sau.

Read More